ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Туризъм

ОФИЦИАЛЕН САЙТ ТУРИЗЪМ

Във връзка с изменение на „Закон за туризма“, уведомяваме всички лица извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения:
§ 4. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017 г., бр. 37, 77 и 86 от 2018 г., бр. 17, 60 и 100 от 2019 г., бр. 13, 17, 21 и 60 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 56, 80 и 102 от 2023 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 117 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Лицата, извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения с категории – две, три, четири или пет звезди,
задължително осигуряват възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС.
(7) Лицата по ал. 6 са длъжни да поставят на видно за клиентите място в заведенията информация за възможността за плащане и чрез терминално устройство ПОС.“
2. Създава се чл. 231а:
„Чл. 231а. (1) Лице, което не изпълни задължението по чл. 117, ал. 6, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 200 до 1000 лв., а на имуществената санкция – от 1000 до 4000 лв.
(3) Лице, което не изпълни задължението по чл. 117, ал. 7, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 300 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 300 до 1000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 3 размерът на глобата е от 200 до 600 лв., а на имуществената санкция е от 600 до 2000 лв.“
Поставянето на ПОС трябва да се извърши до 01.03.2024 г.!

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Маркетингова стратегия - Кюстендил - Куманово

Пътеводител "Повишаване на туристическия потенциал в Кюстендил и Куманово чрез модерна визия на регионите"

BalkanBorderTourism

Съобщение до хотелиерите

Формуляр

ИНФОРМАЦИЯ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ

          1. ВПИСВАНЕ НА ЗАЯВЕНА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

           2. ДОКУМЕНТИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

                    - ЗА РЕСТОРАНТЬОРИ

                    - ЗА ХОТЕЛИЕРИ

           3. ПРЕКРАТЕНИ КАТЕГОРИЗАЦИИ

           4. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ

           5. ОЕККТО

           6. УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР И СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИ

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт